«

Vyhledávání

Jak na to:

Zacházení se stříkací pistolí

Pro dlouhodobou životnost dřevěných stavebních dílů je aplikace povrchové vrstvy v rovnoměrné tloušťce nanejvýš důležitá. Ještě důležitější je (po použití správného stříkacího systému) optimální zacházení se stříkací pistolí.

Správné zacházení se stříkací pistolí

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Trysku směřujte vždy kolmo k povrchu
  2. Vzdálenost trysky 20–25 cm
  3. Pistoli veďte vždy v rovnoměrné vzdálenosti od povrchu

Nesprávné zacházení se stříkací pistolí

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Při naklonění pistole se vytvoří v lakové vrstvě poteklina a následkem je pak nerovnoměrný povrch lakové vrstvy
  2. Vzdálenost trysky při stříkání je příliš malá nebo příliš velká
  3. Kývání pistole (vytváří se různě silná vrstva)