«

Vyhledávání

Jak na to:

Tipy pro nejlepší povrchy

K dokonalému povrstvení povrchu nestačí jen kvalitní produkty. Stejně důležité je i profesionální zpracování: od bezvadného podkladu přes správný stříkací systém až po odbornou aplikaci na dřevěný prvek.

Naše doporučení pro profesionální použití:

 

Výběr trysek u laku a lazury

 • Velikost: 0,28 mm (0,011 palců), resp. 0,33 mm (0,013 palců); Úhel stříkání: 20° u rámů a křídlových dílů, 40–50° u dveří a plošných dřevěných konstrukcí
 • Životnost stříkací trysky je závislá na použitém stříkaném materiálu a nastaveném tlaku stříkání (je nutné pravidelně kontrolovat)
 • Stříkací trysku prosím nikdy nečistěte předměty s ostrými hranami (např. nožem, stěrkou atd.)
 • Filtr materiálu na stříkací pistoli a čerpadlo musejí být pravidelně kontrolovány a popřípadě vyměněny
 • Prostřednictvím vícevrstvého systému se dosahuje kratších časů schnutí

 

Nastavení čerpadla

 • Tlak materiálu: lak + lazura 80–100 barů
  Čerpadlo s dvojitou membránou
  Nastavení je možné přečíst na tlakovém manometru
  Pístové čerpadlo
  Tlak materiálu je závislý na převodovém poměru (konzultace s výrobcem stříkacího přístroje)
 • Rozprašovací tlak u dvojité membrány a pístového čerpadla; lak + lazura 0,5 až cca 1,2 barů (zařízení Esta max. 1,5 barů)
 • Použijte jen tolik rozprašovacího vzduchu, kolik je nezbytně nutné. Toto je možné předem vyzkoušet stříknutím na kartonový obal (bez pruhů, homogenní, rozprášený vzhled stříknutí).

Při automatickém stříkání (např. zařízení Esta)

 • Aplikace v jednovrstvém systému (až 350 μm v mokrém stavu)
 • Strojní povrstvení zaručuje rovnoměrné nanesení barvy a díky tomu také bezvadné povrchy

 

Při manuálním stříkání

 • Aplikace ve dvouvrstvém systému (2 x 150–200 μm v mokrém stavu)
 • Zabránění vzniku vadných míst při lakování
 • Bezpečná tloušťka vrstvy také v problematických oblastech
 • Hladké, rovnoměrné povrchy