«

Vyhledávání

Jak na to:

Aplikace vodou ředitelných laků a lazur

Výhody vodou ředitelných lakovacích systémů oproti materiálům s obsahem rozpouštědel se projeví v prostředí lakovny podstatně více, než se zpočátku zdá. Vodou ředitelné lazury a laky nabízejí mimo jiné výhody u nařízení průmyslového dozoru, emisních hodnot, koncepce filtračních zařízení a elektrických zařízení, nebezpečí výbuchu a požáru a namáhání zdraví zaměstnanců.

Technické přínosy při lakování, jako upuštění od větrání a temperování prostor a radikální zkrácení doby taktu lakování, se sice často zmiňují, ale v praxi nejsou bez omezení výsledku lakování realizovatelné. Aby se předešlo chybám při lakování, chceme poukázat na několik bodů:

 

1. Odvádění vlhkosti a temperování
Názor, že u vodou ředitelných laků není třeba větrat, protože nejsou přítomná organická rozpouštědla, je mylný. Dokud je ve vrstvě laku voda, nemůže vytvrdnout. Proto je velmi důležité zajistit dobré větrání prostor.

 

2. Tloušťka mokré vrstvyReologie mnohých disperzních laků dovoluje aplikaci mokré vrstvy v tloušťce o větší řádové velikosti. Takto silné vrstvy laku však nemohou dostatečně vytvrdnout během normální doby schnutí v délce 12–18 hodin, což vede k problémům při přepravě, opatřování kováním a stohování oken. Pokud chcete, aby vrstva laku dobře vyschla přes noc, neměli byste nanášet mokrou vrstvu vodou ředitelného laku v tloušťce silnější než 150 μm.

3. Schnutí
Když posoudíte suchost jen na základě pohledu nebo dotykem ruky a aplikujete už po několika hodinách druhou vrstvu laku, může první vrstva laku nabobtnat v důsledku působení vody ze druhé vrstvy laku, a poté schnout dále výrazně pomaleji.

 

4. Těsnicí profily
Těsnicí materiály a břitová těsnění musejí odpovídat systému laku na vodní bázi, aby se zabránilo bobtnání, probarvování a slepení s povrchovou úpravou, nebo u ní.

 

5. Kování
Kování a upevňovací materiál musejí být odolné proti korozi. Přítlak mezi rámem a křídlem by měl být po celém stavebním dílu (křídle) rovnoměrný a ne příliš velký.