«

Vyhledávání

Se správným uzavíracím tmelem se vyvarujete provlhčení

Předcházejte poškození
Jako dlouhodobou, preventivní ochranu před vlhkostí v oblasti V-spár bezpodmínečně doporučujeme, aby se po nanesení základního nátěru do V-spáry vstříkl elastický tmel Kodrin WV 472 v případě transparentních systémů nebo Kodrin WV 470 v případě krycích systémů. Tím budou mít vaši zákazníci zaručenou dlouhodobou životnost svých dřevěných oken.

 

Dodatečná ochrana příčného dřeva
Dřevěná okna jsou funkční pouze tak dlouho, dokud jsou na všech místech bezpečně chráněná. Některá určitá místa v konstrukci jsou mimořádně ohrožená. Například rohové spoje na oknech jsou vždy silně namáhané. Zde se soustřeďují síly vyvolané pohybem dřeva v různých směrech, což může rychle vést k rozevření V-spár. Tím se dveře a vrata otevírají pro vnikání vlhkosti. Výsledek: Dřevo bobtná a mohou do něj proniknout spory hub. Pak mohou následovat další škody. Zde pomohou naše uzavírací přípravky.