«

Vyhledávání

Udržovací přípravky

Sikkens Wood Coatings doplňkové přípravky – neboť ošetřované dřevo má delší životnost. Aby se vaši zákazníci mohli dlouho radovat ze svých oken a domovních dveří, je nezbytné provádět pravidelně profesionální údržbu a pravidelné čištění a ošetřování. Tím se také prodlužují renovační intervaly.

 

Správná ochrana pro vaše dřevěná okna
Abyste se vyvarovali poškození nebo skvrn na rámech, křídlech nebo sklech při stavebních, omítacích a malířských pracích, je třeba pečlivě chránit všechny povrchy okolo oken. Použité fólie a lepicí pásky nesmějí obsahovat změkčovadla a rozpouštědla a musejí být odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům (např. tesa 4438). Dřevěné prvky nikdy neponechávejte přelepené nebo zakryté déle než dva týdny, jinak by mohlo dojít ke škodlivému zadržování vlhkosti ve dřevě. Během tří měsíců po montáži by se měly dokončit veškeré omítací a malířské práce.

 

Údržba povrchové úpravy
Údržba povrchové úpravy dřevěných oken by se měla provádět v pravidelných intervalech. Podle místa instalace doporučujeme provádět údržbu krycích povrchových úprav po 4 až 5 letech a lazurovacích povrchových úprav po 2 až 3 letech. K dispozici máte následující ekologicky nezávadné a vodou ředitelné produkty Sikkens Wood Coatings.

 

Údržba
I u těch nejlepších výrobků se mohou v ojedinělých případech objevit nedostatky. Aby mohly být rychle napraveny, je třeba dbát následujícího: Je důležité řídit se doporučeními k ošetřování a údržbě a jednou ročně kontrolovat povrchovou úpravu vzhledem k mechanickým poškozením. Je nezbytně nutné ihned okamžitě provést odbornou opravu jednotlivých, i menších poškozených míst a ve škodním případě ji doložit. To konkrétně znamená: Jsou-li při ošetřování zjištěny malé škody v povrchové úpravě, je nutné je ihned napravit v rámci údržby, aby se předešlo rozšiřování poškození, a zajistit údržbu ochranného povrstvení. K provedení údržby se příslušné oblasti upravují vždy alespoň od V-spáry k V-spáře. Povrstvení, které už není nosné, se musí odstranit a dřevo pod ním se zabrousí do té míry, aby už nebyly vidět zašedlé oblasti. Staré nosné povrstvení stačí zabrousit jen mírně. Na čistém, suchém a nosném podkladu se může provést údržbový nátěr odpovídajícími produkty k údržbě s aplikací natíráním.