«

Vyhledávání

Mezivrstva jako „optimalizace systému“ pro lepší výsledky

Dvouvrstvé laky (mezivrstva a konečná vrstva) se zpravidla provádějí stejným produktem. Ale v mnoha případech lze pomocí kombinace produktů dosáhnout lepších výsledků. Sikkens Wood Coatings proto doporučuje u určitých dřevin kombinovaná řešení, která zabraňují pozdějšímu vytváření oslabených míst.

 

Lazurovací mezivrstvy
Tvrdá dřeva s hruboporézní strukturou často nejsou po nanesení obvyklé, stříkané mezivrstvy na okrajích pórů a hranách optimálně překrytá. Proto se na těchto místech nemůže při nanesení konečné vrstvy vytvořit homogenní uzavřený film s dostatečně vyplněnými póry. Tyto kritické oblasti jsou pak později potenciálně oslabované působením povětrnostních vlivů, protože zde může dojít k pronikání vlhkosti a UV záření. Mezivrstva v takových případech zvyšuje bezpečnost nátěrového systému.

 

Krycí mezivrstvy
U dřevin s vysokým obsahem doprovodných látek (kromě modřínu) poskytuje RUBBOL® WM 270 v kombinaci s izolačním základním nátěrem dobrou ochranu před probarvením. Při tom je ale bezpodmínečně nutné dodržet doporučenou dobu schnutí (viz technický list).