«

Vyhledávání

S koncepcí LONGLIFE silní na trhu

Náš závazek kvality pro váš úspěšný prodej

12letá záruka na povrchové úpravy oken a vchodových dveří ze dřeva je na trhu zcela mimořádným závazkem kvality. Je založena na partnerství mezi vámi jako uznávanou odbornou výrobnou dřevěných stavebních dílů a námi jakožto předním výrobcem povrchových nátěrů.

Upevněte svou pozici na trhu!

Skvělá doba platnosti v délce 12 let činí novou koncepci LONGLIFE ve srovnání s dosavadními modely záruky ještě atraktivnější. Neboť dlouhá záruka na povrchové úpravy vysílá k zákazníkům významný signál: „Zde se rozhoduji pro dlouhodobou kvalitu.“ Kromě toho se vám nabízí možnost výrazně se odlišit od konkurence.
A navíc profitujete z toho, že aktivně podporujeme vaše marketingové aktivity – od materiálu na podporu prodeje pro přímou komunikaci až po vlastní inzertní reklamu.

Řetězec kvality LONGLIFE

U koncepce LONGLIFE se všechny fáze výroby oken provádějí profesionálně a se zaujetím podle nejnovějších technických poznatků. Neboť jen tímto způsobem můžeme se společnou odpovědností vyhovět vysokým nárokům zákazníků. V praxi to znamená: Vy jako výrobce oken a my jako specialista na povrchové úpravy vydáváme ze sebe to nejlepší, abychom dokázali splnit závazek ze záruky.

Základním kamenem je řetězec kvality LONGLIFE, který zahrnuje následujících pět fází:

  • výběr dřeva,

  • konstrukci a výrobu,

  • opatření nátěrem,

  • přepravu a vestavbu

  • i údržbu a ošetřování.

Až při profesionální realizaci tohoto řetězce kvality vznikne na konci jednotně vysoký standard, který uspokojí investora. Přesně to je cílem koncepce LONGLIFE.

Koncepce LONGLIFE přináší všem výhody

Používání koncepce LONGLIFE je pro všechny zúčastněné velmi jednoduché:
Všechno začíná poradenským rozhovorem mezi vámi a vaším obchodním zástupcem.

Při něm se mimo jiné odsouhlasí předpoklady, které je nutné splnit k navázání partnerství LONGLIFE.

Ve své oblasti jste profesionály a odpovídáte za svou pracovní oblast počínaje konstrukcí až po vestavbu oken a dveří. Zaručujeme kvalitu povrchových úprav dřeva.

Také pro vaše zákazníky je tento program funkční bez velkých nároků. Jednou ročně provedou inspekci svých oken, během které vyčistí dřevěné díly a zkontrolují výskyt případných poškození.

Podle třídy ochrany je nutné použít ošetřovací prostředky. V mnoha případech není potřeba provádět údržbový nátěr.

Všechny důležité údaje přehledně

LONGLIFE nabízí moderní, snadno použitelný a počítačem podporovaný program zpracování. Zde se v kontrolním seznamu k objektu zaznamenává stavební situace objektu. Z těchto údajů se pak automaticky sestaví dokument hlášení objektu. Pokud zde investor zaznamená datum vestavby oken nebo dveří, začíná jím záruka na povrchové úpravy. Kromě toho jsou prostřednictvím jediného kliknutí dostupné všechny důležité údaje, jako třeba termíny ošetřování.

Velmi užitečné pro vás: žádná zdlouhavá a náročná administrativa. Veškeré relevantní údaje a činnosti můžete vyvolat a zobrazit ve strukturovaném přehledu. Tato funkce šetří čas a záruka na povrchové úpravy je transparentní a sledovatelná i pro vaše zákazníky.

Chcete získat výhodu oproti konkurentům a stát se partnerem koncepce LONGLIFE? Obraťte se přímo na svého obchodního zástupce či prodejce, nebo klikněte zde.
Podrobnější informace o nové koncepci LONGLIFE najdete v naší brožuře LONGLIFE.

k nástroji LONGLIFE