«

Vyhledávání

Závazný slib vysoké kvality: 12letá záruka na povrchové úpravy

Aby si obyvatelé mohli užívat výhod dřevěných oken a dveří mimořádně dlouhou dobu: Zdokonalili jsme koncepci kvality LONGLIFE o 12letou záruku na povrchové úpravy.

Výběr dřeva, konstrukce, opatření nátěrem, přeprava a vestavba i údržba a ošetřování jsou součástí dokonalého řetězce kvality, na kterém je koncepce LONGLIFE založená. Oproti zákonné záruce na povrchovou úpravu (např. 2 roky v Česku), prodlužujeme naši záruku s koncepcí LONGLIFE na 12 let.

Protože je kvalita dřevěných oken a vchodových dveří od počátku stanovená partnery koncepce LONGLIFE, stačí je kontrolovat pouze jednou ročně. V závislosti na stanovišti a stavebně technických údajích může dřevo případně vyžadovat doplňkové ošetření. Rychlou péči zajistí naše ošetřovací sada Pflegeset. Často však může být dokonce zcela vynechána. Často také není zapotřebí údržbový nátěr.

Můžeme poskytovat takto dlouhou záruku na povrchové úpravy, protože sázíme na dva rozhodující faktory: jednak na kvalitu našich prémiových produktů pro povrchové úpravy, jednak na profesionální a partnerskou spolupráci s uznávanými odbornými provozy na výrobu oken. Každý výrobní krok je zde prováděn v souladu s nejvyššími nároky a podle nejnovějších technických poznatků.

Výhody pro všechny zúčastněné

Abychom po celou dobu usnadňovali práci investorům a výrobcům oken, optimalizovali jsme také používání koncepce LONGLIFE. Všichni investoři a partneři LONGLIFE mají k dispozici digitální nástroj LONGLIFE. Ve vysoce moderním, počítačem podporovaném nástroji jsou prostřednictvím jediného kliknutí dostupné všechny důležité údaje. Jednoduchým vyplněním kontrolního seznamu k objektu se automaticky vypočítá třída ochrany. Z toho pak vyplývají nároky na ošetřování a intervaly údržby. Výrobce oken má díky tomuto nástroji přehled o všech spravovaných objektech – a investorovi se plně automaticky připomínají opatření pro ošetřování oken. V tomto nástroji se navíc komfortně objednává materiál pro ošetřování.

Tři kroky k cíli

  • Pomocí kontrolního seznamu k objektu se zjišťuje, do které třídy ochrany objekt patří. Podle toho se pak určují nároky na ošetřování a údržbu.

  • V dokumentu hlášení objektu jsou shrnuté všechny údaje.

  • Jsou-li dřevěná okna a vchodové dveře zabudovány bez vad, zapíše investor do nástroje LONGLIFE aktuální datum  – jako den zahájení 12leté LONGLIFE záruky na povrchové úpravy.

Nová koncepce LONGLIFE vyniká bezpečností, komfortem a kvalitou.


Jste výrobce oken


 
 Jste investor