«

Vyhledávání

Srdečně vítejte u společnosti AkzoNobel!

Těší nás, že nás navštěvujete na internetu a děkujeme za váš zájem o naši společnost, naše výrobky a naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně dat je platné pro společnost AkzoNobel GmbH a všechny ostatní koncernové podniky AkzoNobel (dále souhrnně uvedené pouze jako „AkzoNobel“ nebo „my“), které můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto internetového portálu. Odpovědným místem pro zpracování osobních údajů je – ve smyslu práva na ochranu dat – koncernový podnik AkzoNobel uvedený v menu „Údaje o společnosti“ na příslušných webových stránkách.

Ochrana vašeho soukromí je pro nás při používání našich webových stránek důležitá. Vezměte proto prosím na vědomí následující informace:

Anonymní získávání dat

Webové stránky společnosti AkzoNobel můžete v zásadě navštěvovat, aniž byste nám o sobě cokoli sdělil/a. Dozvíme se pouze vaši IP adresu přidělenou v době vaší návštěvy, název vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které jste nás navštívil/a, a webové stránky, které jste navštívil/a u nás a také čas vaší návštěvy. Pokud budete stahovat soubory, AkzoNobel se dozví také názvy příslušných souborů. Tyto údaje se vyhodnocují ke statistickým účelům. Vy jako jednotlivý uživatel při tom zůstáváte anonymní.

  • Získávání a zpracování osobních údajů
  • Na našich internetových stránkách, které slouží pouze k informování zákazníků,
  • se v zásadě nezískávají žádné osobní údaje.


Pokud byste chtěl/a osobně komunikovat se společností AkzoNobel, osobní údaje získáme v případě, že nám je sdělíte dobrovolně a z vlastní vůle. K tomu dochází například při vašem ucházení se o volné pracovní místo, on-line anketě nebo registraci na konferenci. V rámci těchto personalizovaných služeb budou vaše registrační údaje zpracovány k vám známému účelu. Aby nedocházelo k nedorozuměním, AkzoNobel vám poté, co se zaregistrujete, pošle e-mail, který znovu potvrdíte souhlasem (Double OptIn).

Export a zpracování údajů ve státech mimo evropský hospodářský prostor (EHP)
Protože se při pouhém informování zákazníků nezískávají žádné osobní údaje, neprobíhá ani žádný export údajů do států mimo EHP.

Při využívání nabídek (personalizovaných služeb), které slouží k individuální komunikaci mezi vámi a společností AkzoNobel, mohou být osobní údaje ke splnění dohodnutého účelu (např. ucházení se o místo, poptávky výrobků, rezervace konference) předány dále podnikům v rámci koncernu AkzoNobel – a popřípadě tedy mimo evropský hospodářský prostor. Pro předávání osobních údajů dále v rámci koncernu AkzoNobel platí závazný etický kodex o ochraně údajů (Privacy Code of Conduct). Tento kodex zajišťuje, že vaše soukromí a vaše osobní údaje budou – v rámci společnosti AkzoNobel – chráněny uznávaným a přiměřeným způsobem. 

Využívání a předávání osobních údajů
Protože se na našich stránkách, které slouží k vyvolávání informací, nezískávají žádné osobní údaje, nemohou být takové údaje využívány ani předávány dále.

Osobní údaje, které budou získány v rámci webových stránek společnosti AkzoNobel, budou bez vašeho výslovného souhlasu využívány pouze k vyřízení a zpracování vašich poptávek v rámci výše popsaných personalizovaných služeb. Kromě toho se vaše údaje využívají k reklamním účelům, průzkumu trhu a také k dodávání elektronických služeb společnosti AkzoNobel v souladu s poptávkou pouze tehdy, pokud jste k tomu předtím dal/a svůj souhlas. Vaše údaje se využívají k reklamě přizpůsobené podle vaší osoby rovněž pouze v případě, že k tomu dáte svůj souhlas. V ostatních případech nedochází k předávání údajů jiným třetím stranám. Svůj příslušný souhlas samozřejmě můžete do budoucna kdykoli zrušit. 

Externí odkazy
Abyste byl/a optimálně informovaný/á, najdete na našich stránkách odkazy na stránky třetích stran. Pokud takové odkazy nejsou očividně rozpoznatelné, upozorňujeme vás na to, že se jedná o externí odkazy. Společnost AkzoNobel nemá žádný vliv na obsah a úpravu těchto stránek jiných poskytovatelů. Záruky tohoto prohlášení o ochraně dat se na ně tudíž samozřejmě nevztahují.

 

Další informace a kontakty
Máte-li další otázky na téma „Ochrana údajů u společnosti AkzoNobel“, obdržíte na ně odpovídající odpovědi v našich často kladených otázkách (seznamu častých otázek s příslušnými odpověďmi). Kromě toho jsou vaše zprávy k vašim údajům a také podněty kdykoli vítány jako e-mailové zprávy nebo dopisy na následující adrese:

Osoba pověřená ochranou dat společnosti AkzoNobel GmbH

Dipl.-Ing. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-Mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


Často kladené otázky k ochraně dat

Co jsou to osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí údaje, které byly přiřazeny vaší osobě. K nim patří například vaše jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše e-mailová adresa. Údaje, které není možné přímo spojovat s vaší osobou, mezi ně nepatří.

Co rozumí společnost AkzoNobel pod pojmy reklama a průzkum trhu?
Pod pojmy reklama a průzkum trhu rozumíme informace o programu výrobků (např. prospekty), informace o službách (např. poradenství k výrobkům), informace o programech pro styk se zákazníky (např. konference, veletrhy) a zákaznické ankety (např. on-line dotazník o spokojenosti zákazníků).

Co jsou to cookies?
Cookie je malý datový záznam, který může být uložen na vašem pevném disku. Tento datový záznam vytváří a odesílá do vašeho počítače webový server, ke kterému se připojujete prostřednictvím svého webového prohlížeče (např. Internet Exploreru, Netscape Navigatoru). Prohlížeče jsou většinou standardně nastaveny tak, aby automaticky přijímaly soubory cookies. Máte ale možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítal nebo aby jejich přijímání předem hlásil. Kromě toho můžete soubory cookies také kdykoli smazat ze svého systému (např. ve Windows Exploreru). Použijte k tomu prosím příslušnou funkci ve svém operačním systému nebo si přečtěte stránku nápovědy ve svém webovém prohlížeči.

Používá AkzoNobel cookies?
Ano, na některých z našich webových stránek používáme cookies. Všeobecně používáme cookies ke statistické analýze zájmu o naše webové stránky. Naše cookies neobsahují žádné osobní údaje a používají se pouze ke zjišťování četnosti vyvolání našich webových stránek. Aby toto bylo možné, používáme pouze takzvaná „session cookies“. Tyto soubory cookies se po zavření vašeho prohlížeče opět smažou.

 

Používá AkzoNobel další technologie k marketingovým a optimalizačním účelům?
Na této webové stránce se sbírají a ukládají data k marketingovým a optimalizačním účelům pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com). Z těchto dat mohou být vytvářeny uživatelské profily pod pseudonymy. K tomu účelu mohou být používány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data pořízená pomocí technologií etracker se bez poskytnutí zvláštního souhlasu dotyčného nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nespojují se s osobními údaji prostřednictvím nosiče pseudonymu. Získávání a ukládání dat může být do budoucna kdykoli odmítnuto.

Mám právo na informace?
Nezávisle na tom, zda od vás získáme osobní údaje on-line nebo písemnou cestou (např. při ucházení se o místo, poptávce výrobků, žádosti o prospekty), máte samozřejmě vždy nárok dozvědět se, zda o vás ukládáme osobní údaje a pokud ano, tak jaké. V této záležitosti se prosím obraťte na osobu pověřenou ochranou dat společnosti AkzoNobel. Podávání informací je pro vás bezplatné.

Mám právo na změnu, resp. smazání údajů?
Společnost AkzoNobel uchovává vaše údaje pouze tak dlouho, dokud je jich třeba ke splnění známého účelu. Navíc máte právo kdykoli do budoucna částečně nebo úplně zrušit svůj souhlas s používáním vašich údajů. V tomto případě vaše příslušné údaje smažeme. Výjimečně ale mohou smazání odporovat zákony, obzvláště v souvislosti s dokazovací povinností. V tomto případě budou vaše údaje zablokovány a využívány pouze k plnění zákonných povinností.

Předávají se mé údaje třetím stranám?
Vaše údaje se zásadně nepředávají třetím stranám. V rámci zpracování vašich poptávek a vašeho využívání našich služeb předáváme vaše osobní údaje, je-li to nutné, podnikům AkzoNobel nebo pověřeným poskytovatelům služeb, kteří nás podporují. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni k dodržování právních ustanovení o ochraně dat ve stejném rozsahu jako my a ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů nejsou považováni za třetí strany. 

Jak zachází AkzoNobel se „zvláštními druhy osobních údajů“?
Zvláštní druhy osobních údajů jsou stanoveny v § 3 odst. 9 německého zákona o ochraně údajů (BDSG). Těmito údaji se rozumí například údaje o zdraví, politickém názoru, příslušnosti k odborům atd. Tyto údaje podléhají zvláštní ochraně. V zásadě můžete navštěvovat webové stránky AkzoNobel a využívat celou nabídku informací těchto webových stránek, aniž byste nám sdělil/a takovéto zvláštní druhy osobních údajů. Pokud byste společnosti AkzoNobel poskytl/a bez vyzvání zvláštní druhy osobních údajů, bude toto AkzoNobel považovat za výslovný souhlas podle § 4a odst. 3 německého zákona o ochraně údajů (BDSG). AkzoNobel vám v tomto případě zaručuje, že se zvláštními druhy osobních údajů bude nakládáno s nezbytnou péčí.

Platí toto prohlášení o ochraně dat také pro webové stránky jiných poskytovatelů?
Tato prohlášení o ochraně dat neplatí pro webové stránky mimo rámec společnosti AkzoNobel, které mohou být vyhledány prostřednictvím odkazů na webových stránkách společnosti AkzoNobel. Dbejte proto prosím příslušných ustanovení o ochraně dat příslušných poskytovatelů..

Kde mohu požádat o nahlédnutí do „veřejného rejstříku postupů“?
Podle německého zákona o ochraně údajů (BDSG) je osoba pověřená ochranou dat společnosti povinná umožnit na požádání přístup k informacím o postupech automatického zpracování osobních údajů. My vám tyto informace trvale poskytujeme prostřednictvím následujícího odkazu:

Veřejný rejstřík postupů (externí odkaz)

Změna tohoto prohlášení o ochraně dat
Rychlý vývoj internetu vyžaduje, abychom občas provedli úpravy našeho prohlášení o ochraně dat. Dbejte proto prosím právě aktuální verze našeho prohlášení o ochraně dat.

Kontaktní osoba pro vaše otázky nebo žádosti o informace
Máte-li otázky, komentáře, stížnosti anebo žádáte-li o informace v souvislosti s naším prohlášením o ochraně dat a zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na naši osobu pověřenou ochranou dat, která je vám k dispozici na výše uvedené adrese. 

Upozornění k ochraně dat společnosti etracker

Na této webové stránce se sbírají a ukládají data k marketingovým a optimalizačním účelům pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com). Z těchto dat mohou být vytvářeny uživatelské profily pod pseudonymy. K tomu účelu mohou být používány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Data pořízená pomocí technologií etracker se bez poskytnutí zvláštního souhlasu dotyčného nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nespojují se s osobními údaji prostřednictvím nosiče pseudonymu. Získávání a ukládání dat může být do budoucna kdykoli odmítnuto. 

etracker Know Now